Juridisch geleuter

Indexering alimentatie 2018

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet de indexering. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Dit omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. Meestal gebeurt dat half november.

Per 1 januari 2018 wordt de alimentatie met 1,5 % verhoogd.

Als u hierover vragen heeft, bel ons dan!

De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn groot. De hoofdregels komen op het volgende neer:

Wat u voor het huwelijk 100% alleen bezit, blijft privé (ook schulden);

Wat u tijdens het huwelijk in bezit krijgt of aan schulden aangaat wordt gemeenschappelijk.

Als u hierover vragen heeft, bel ons dan!

Nieuwe gemeenschap van goederen