“Feit of fabel?”

"Wel of niet luisteren naar goedbedoelde raad?"

Oktober 2018

Hoi Moniek,

Bij een scheiding komt veel op je af. In je omgeving komt iedereen met goedbedoelde raad. Maar klopt dat allemaal wel? Er bestaan nog veel mythen rondom een scheiding.  Ik heb eens een aantal van deze ‘fabels’ op een rijtje gezet, je zult er vast een paar herkennen uit je praktijk!

Fabels:

  1. Je hebt recht op twaalf jaar partneralimentatie.

De hoofdregel is dat ieder in zijn/haar levensonderhoud voorziet voor zover je dat zelf kunt. Dat laatste wordt steeds strenger beoordeeld door rechters; je wordt geacht alles in het werk te stellen om zelf inkomsten te hebben en dus in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Partneralimentatie is dus geen vanzelfsprekendheid of ‘verzekering’.

  1. Als je de kinderen niet ziet in het kader van een contactregeling, hoef je ook geen kinderalimentatie te betalen.

Afspraken met je ex-partner over de verdeling van de kosten van de kinderen, staan los van afspraken over de contactregeling. Bij geen contact kan er nog steeds alimentatie verschuldigd zijn en andersom ook.

  1. Een Geregistreerd Partnerschap is niet hetzelfde als een huwelijk.

Dit klopt, maar let op: de rechtsgevolgen van een Geregistreerd Partnerschap zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

  1. Als ik op huwelijkse voorwaarden ben getrouwd, dan hoef ik niets te delen met mijn ex-partner.

Dit is niet juist, het ligt er maar net aan wat je hebt afgesproken en vastgelegd in deze huwelijkse voorwaarden. Er zijn heel veel vormen van huwelijkse voorwaarden en specifieke, persoonlijke afspraken die je daar in op kunt nemen.

Oktober 2018

Hoi Joyce,

Dat merk ik inderdaad ook in mijn praktijk! In de meeste gevallen worden onze cliënten niet geholpen met al die ‘goedbedoelde adviezen’. Meestal zijn het juist de fabels, die voor onrust in het echtscheidingsproces zorgen. Deskundig advies is dus van groot belang. Gelukkig kom ik ook steeds vaker tegen dat wel de juiste informatie wordt gedeeld. Ook ik heb een paar voorbeelden vanuit mijn praktijk…

Feiten:

  1. Als ik kort getrouwd ben geweest, dan hoef ik ook maar kort partneralimentatie te betalen.

Indien er een recht is op partneralimentatie, dan duurt deze verplichting bij korte huwelijken niet langer dan de duur van het huwelijk (mits er geen kinderen zijn geboren binnen het huwelijk).

  1. Als je niet gehuwd bent en je krijgt samen kinderen, moet je het ouderlijk gezag zelf nog ‘regelen’.

Je kunt tegenwoordig via je DigiD, online een verzoek indienen voor het gezamenlijk ouderlijk gezag en hoeft dus geen ingewikkelde formulieren meer in te vullen.

  1. Als ik iets erf of geschonken krijg van mijn ouders en ik ga scheiden, hoef ik deze erfenis of schenking niet te delen met mijn ex-partner

Met ingang van 1 januari 2018 is de zogenoemde Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen in werking getreden, waarin dit is geregeld voor huwelijken vanaf die datum. Voor huwelijken voor die datum geldt nog dat erfenissen en schenkingen niet gedeeld worden als er sprake is van een uitsluitingsclausule.

  1. Het is verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen.

Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan toe te voegen aan een verzoek tot echtscheiding of beëindiging van een Geregistreerd Partnerschap. Dit geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Moraal van dit verhaal: laat je goed adviseren bij een scheiding. Voor je kinderen en voor jezelf. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op. De deur staat altijd open.